מרבית החייבים בהיטלי השבחה
לא יודעים שיש להם אפשרות

לשלם פחות

יש לכם 45 ימים להתנגד

 

תנו לנו לעזור לכם

* בהתבסס על ממוצע ההפחתות שערכנו לסכומים דומים

 

אנחנו מייצגים את הצד שלכם

נגד העירייה והוועדה המקומית

 

הפחתות וביטולים

של היטלי השבחה במליוני שקלים לחברות ולפרטיים

נסיון מצטבר

של מאות תיקים בהפחתת היטל השבחה

תמיד על זה

אנו בקיאים ומעודכנים בפסיקה הרלוונטית

המרכז להיטלי השבחה מנוהל על ידי ז'נט אמיר, שמאית מקרקעין מוסמכת משנת 1996

 

חברה באקדמיה לשמאות מקרקעין ובלשכת שמאי המקרקעין, לשעבר מנהלת מדור היטל השבחה בעיריית הרצליה

איך זה עובד?

 

העברת מידע

קיבלתם דרישה לתשלום היטל השבחה

נצטרך לבחון אותה בהקדם, השעון מתקתק

איך תרצו להעביר אלינו את המסמכים?

להעלאת קבצים

עכשיו אתם יכולים
להירגע

2

בדיקה
ללא עלות

אנחנו בוחנים את הדוח,בודקים מול כל מי שצריך
במידת הצורך מעבירים לבחינת
עורך דין מומחה

3

הצעת מחיר

אנחנו בוחנים את הדוח,בודקים מול כל מי שצריך
במידת הצורך מעבירים לבחינת עורך דין מומחה

4

אישור הזמנת עבודה

עם קבלת אישור עבודה חתום,אנחנו מתחילים לחסוך לכם כסף

איך זה עובד?

 

העברת מידע

קיבלתם דרישה לתשלום היטל השבחה

נצטרך לבחון אותה בהקדם, השעון מתקתק

איך תרצו להעביר אלינו את המסמכים?
עכשיו אתם יכולים להירגע

2

בדיקה
ללא עלות

אנחנו בוחנים את הדוח,בודקים מול כל מי שצריך
במידת הצורך מעבירים לבחינת
עורך דין מומחה

3

הצעת מחיר

אנחנו שולחים לכם הצעת מחיר מפורטת עד 48 שעות
עם היתכנות ההפחתה בתיק,כולל שכר טרחה

4

אישור הזמנת עבודה

עם קבלת אישור עבודה חתום,אנחנו מתחילים לחסוך לכם כסף