מאמרים למתקדמים

ועדת ערר

כאן ניתן לאתר החלטות מרכזיות של ועדות הערר השונות, בחלוקה לתתי נושאים…בלה….

החלטות בית משפט מחוזי

כאן ניתן לאתר החלטות מרכזיות של ועדות הערר השונות, בחלוקה לתתי נושאים…בלה….


החלטות בית משפט עליון

כאן ניתן לאתר החלטות מרכזיות של ועדות הערר השונות, בחלוקה לתתי נושאים…בלה….


סקירת שנת 2017 בנדל"ן והמלצה לשנת 2018

סקירת שנת 2017, מה צפוי בשנת 2018 והמלצת השקעה לשנה החדשה

קיבלתם דרישת תשלום היטל השבחה בגין שימוש חורג מהיתר?

פסיקה תקדימית של בית משפט העליון מפסיקה נוהג גביית מיסים עודפת של שנים.

מהן זכויות הבניה הפטורות מהיטל השבחה בת"א?

עיקרי מדיניות לבחינת בקשות להיתרי בניה מכח תמ"א 38 תיקון 3א, בהתאם לפרסום באתר עיריית תל אביב יפו מיום 22.11.2017.

איך מחשבים היטל השבחה לשימוש חורג

קיימות מספר דרכים לחישוב גובה היטל ההשבחה, אולם קיימת דרך אחת בלבד המקובלת ומוסכמת על השמאים המכריעים. להלן הסבר ודוגמא לאופן החישוב המקובל:

קישורים שימושיים

כאן תוכלו למצוא קישורים שימושיים למגוון נושאים הקשורים למפות ואתרים שימושיים, עקרונות בשמאות מקרקעין ועוד..